OPTIMOD-PC 1101e

Karta PCIe przetwarzania dźwięku w systemie Microsoft Windows® dla profesjonalnych nadawców radiowych i internetowych

Orban Optimod-PC 1101e to profesjonalna karta przetwarzania dźwięku dla systemu Microsoft Windows współpracująca z magistralą systemową PCIe, która oferuje dedykowane przetwarzanie sygnału cyfrowego o jakości transmisyjnej w celu przetwarzania dźwięku, jego miksowania oraz routingu. Przetwarzanie Optimod-PC jest w większym stopniu niezawodne niż procesory oparte na oprogramowaniu, które działają natywnie z wykorzystaniem procesora CPU komputera, ponieważ system operacyjny nigdy nie obniży wydajności przetwarzania procesora lub miksera Optimod-PC. Takie rozwiązanie pozwala na uruchomienie większej liczby aplikacji kodowania w celu ich płynnego, bezproblemowego działania z wykorzystaniem procesora CPU komputera. Zapewnia to wyższy poziom niezawodności i obniża koszty operacyjne, ponieważ do bardziej zaawansowanych operacji lub większej ich liczby potrzebna jest mniejsza liczba procesorów CPU.

Obecnie dostępne są sterowniki dla 32- oraz 64-bitowych wersji systemów Windows XP, Vista, 7, 8.1 oraz 10.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

Szczegółowy opis

PRZEGLĄD:

 • Przetwarzanie dźwięku cyfrowego o jakości Optimod na karcie dźwiękowej PCIe, która wstępnie przygotowuje dźwięk pod względem jego spójności i loudnessu przed jego transmisją lub rejestracją.
 • Wśród jej zastosowań można wymienić: transmisję dźwięku w sieci – netcasting, HD Radio® (zarówno głównego, jak też pomocniczych kanałów cyfrowych), DAB oraz innych dedykowanych usług radia cyfrowego, RMExtra™, a także innych podnośnych cyfrowych, mastering, produkcję materiałów dźwiękowych oraz wiele innych.
 • Dołączone sterowniki WAVE umożliwiają przetworzony sygnał z wyjścia Optimod-PC przesyłać też za pośrednictwem magistrali PCIe do CPU, zapewniając tym samym zasilanie standardowych aplikacji PC takich jak Microsoft lub też koderów strumieniowania Real. W systemie operacyjnym komputera sterowniki dźwięku Optimod-PC pojawiają się jako dwa urządzenia dźwiękowe. Sterownik (z pomocą jednocześnie działającego oprogramowania innej firmy) pozwala również Optimod-PC otrzymywać dźwięk za pośrednictwem IP korzystając z połączenia sieciowego komputera hosta. Obecnie dostępne są sterowniki dla 32- oraz 64-bitowych wersji systemów Windows Vista, 7, 8 oraz 10.
 • Technologia PreCode™ firmy Orban manipuluje kilkoma aspektami dźwięku, aby zminimalizować artefakty spowodowane kodekami o małej przepływności bitowej, zapewniając spójną głośność i charakterystykę częstotliwościową z jednego źródła na kolejne. Technologia PreCode zawiera specjalne algorytmy wykrywania pasma dźwięku, które są ukierunkowane na ocenę energii i widma. Dzięki nim można poprawić wydajność kodeków niektórych rozwiązań poprzez ograniczenie artefaktów kodeków wynikających z przetwarzania dźwięku, nawet w przypadku materiału programu, który zostały wstępnie przetworzony w innym rozwiązaniu przetwarzania dźwięku niż Optimod.
 • Automatyczna kontrola wzmocnienia w trybie dwupasmowym z oknem bramkowania i przełączalnym przetwarzaniem L/R lub suma/różnica w celu optymalnego dopasowania sygnału do bardzo różnych poziomów wejściowych.
 • Półkowy korektor niskich częstotliwości oraz trzypasmowy parametryczny korektor barwy pozwala dopasować charakter dźwięku do naszych konkretnych potrzeb.
 • Limiter ze śledzeniem wstępnym Low-IM w skuteczny sposób ogranicza poziomy szczytowe przy jednoczesnym zapewnieniu, że kodeki o małej przepływności bitowej działają optymalnie bez ich przeciążania.
 • Precyzyjnie kontrolowane poziomy szczytowe w celu uniknięcia nadmiernej modulacji lub przeciążenia kodeka. Limiter poziomów szczytowych może być ustawiony do kontroli „płaskiej” kanałów transmisji lub kanałów z zastosowaną preemfazą 50 μs lub 75 μs.
 • Chociaż karta Optimod-PC jest głównie zorientowana na „płaskie” media, może ona również zapewniać limitowanie sygnałów z preemfazą dla dwóch standardowych krzywych preemfazy – 50 μs lub 75 μs. To pozwala na ochronę łączy satelitarnych z preemfazą oraz podobnych kanałów, gdzie wymagane jest ograniczanie z ochroną lub też niewielkie przetwarzanie sygnału. Z tego względu, że topologia przetwarzania jest najbardziej wydajna w przypadku „płaskich mediów”, Optimod-PC nie może zapewnić ekstremalnej głośności dla kanałów radiowych z preemfazą. W przypadku takiego zastosowania należy użyć jednego z procesorów Orban Optimod-FM. Dla telewizji analogowej z nośną (nośnymi) dźwięku FM należy skorzystać z Optimod-TV 8382.
 • Architektura dual-mono Optimod-PC pozwala przetwarzać całkowicie oddzielne programy mono w trybie pięciopasmowym, ułatwiając działanie w dwóch językach. W tym trybie obydwa przetwarzane kanały pracują przy wykorzystaniu tych samych parametrów przetwarzania (jak czas release). Nie mamy możliwości oddzielnego regulowania tych dwóch kanałów w celu uzyskania dwóch różnych charakterystyk przetwarzania.
 • Symetryczne wejście analogowe z 24-bitowym konwerterem A/D jest zawsze aktywne, a sygnał z niego jest miksowany z sygnałem z dwóch wejść cyfrowych.
 • Symetryczne analogowe wyjście monitorowania z 24-bitowym konwerterem D/A.
 • Dwa cyfrowe wejścia AES3 lub SPDIF z wysokiej jakości konwersją częstotliwości próbkowania, które pozwalają na miksowanie dwóch asynchronicznych źródeł cyfrowych. Idealne rozwiązanie do pracy sieciowej z lokalnym wprowadzaniem reklam i ogłoszeń.
 • Drugie wejście cyfrowe akceptuje również synchronizację ze źródłem zewnętrznym, pozwalając na synchronizację częstotliwości próbkowania wyjścia AES3 względem częstotliwości próbkowania wejścia synchronizacji.
 • Wejścia cyfrowe akceptują dowolną częstotliwość próbkowania w zakresie od 32 do 96 kHz bez konieczności jej ręcznej konfiguracji.
 • Dwa wyjścia cyfrowe AES3 przekazują sygnał z częstotliwością próbkowania 32, 44,1, 48, 88,2 lub 96 kHz. W przypadku oprogramowania w wersji v1.0 przesyłają one identyczne sygnały.
 • Dwa wejścia Wave z dowolnej aplikacji audio PC (jak system odtwarzania), które mogą przekazywać standardowy dźwięk Wave. Dźwięk z wejść Wave może być przełączany i miksowany z wejściami sprzętowymi Optimod-PC. Ponieważ dostępne są dwa wejścia, możemy równocześnie korzystać z dwóch aplikacji PC i miksować oraz/lub przełączać ich wyjścia Wave z poziomu Optimod-PC, używając np. sygnałów z systemów wprowadzania treści/reklam.
 • Dwa wyjścia Wave do dowolnej aplikacji audio PC, która może rejestrować sygnał lub go kodować.
 • Optimod-PC w razie potrzeby może kontrolować szerokość pasma audio, aby dostosować przesyłaną częstotliwość próbkowania, co eliminuje potrzebę użycia dodatkowych filtrów antyaliasingowych przerzutów w kolejnych urządzeniach. Szerokość pasma w odniesieniu do wysokich częstotliwości Optimod-PC może być przełączana w locie (zwykle w krokach co 1 kHz) między 10,0 kHz a 20 kHz. Pasmo 20 kHz jest używane w systemach zapewniających najwyższą jakość dźwięku. Pasmo 15 kHz spełnia wymagania systemu iBiquity® HD-AM, który korzysta z wejścia o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz. (Szerokość pasma kodeka wynosząca 15 kHz może również zapewnić lepsze brzmienie kodeków o małej przepływności bitowej, w porównaniu do tego, gdy są one zasilane dźwiękiem o pełnej 20 kHz szerokości pasma.) Szerokość pasma 10 kHz spełnia wymagania pomocniczej transmisji DAB przy częstotliwości próbkowania 24 kHz.
 • Wewnętrzne przetwarzanie sygnałów odbywa się przy częstotliwości próbkowania 48 kHz i szerokości pasma audio wynoszącej 20 kHz.
 • Pełna nadrzędna architektura magistrali danych PCIe z optymalizacją.
 • Aplikacja miksera wejść/wyjść umożliwia wszechstronny routing i przełączanie przetworzonego i nieprzetworzonego dźwięku z i na wejścia oraz wyjścia Optimod-PC, a także dwukierunkowo dźwięku WAVE komputera hosta.
 • Interfejs Terminal Control API dla automatyzacji oraz kontroli sieciowej lub z poziomu hosta lokalnego wszystkich funkcji miksera wejść/wyjść oraz przełączania presetów. Status jest przesyłany do wszystkich aktywnych klientów.
 • Interfejs Serial Control API pozwala na sterowanie Optimod-PC zarówno przy wykorzystaniu komend szeregowych ASCII lub też urządzenia typu „serial-to-contact-closure” takiego jak Broadcast Tools SRC-16.
 • Równoległa obsługa interfejsu MS Windows Mixer API obok istniejącego miksera Orban, która pozwala standardowym aplikacjom audio Microsoft Windows kontrolować wejścia oraz wyjścia Optimod PC.
 • Interfejs MS Windows Metering API, dzięki któremu aplikacje Windows mogą wyświetlać poziomy dźwięku. (Wiele systemów nadawczych korzysta z tego rozwiązania.)
 • Procesory DSP Freescale wykonujące całe przetwarzanie dźwięku – bez dodatkowego obciążania procesora CPU komputera, co pozwala na wykorzystanie w większym stopniu jego mocy obliczeniowej na kodowanie dźwięku o zmniejszanej liczbie bitów.
 • Pełne koprocesowanie (niezależnie od procesora CPU komputera hosta) oznacza, że dźwięk będzie bez problemu przechodzić przez kartę – od jej wejść sprzętowych do wyjść sprzętowych, nawet w przypadku, gdy komputer hosta zawiesi się. (Oczywiście w takim przypadku wejścia oraz wyjścia Wave przestaną działać, ponieważ są one zależne od funkcjonowania usług systemu operacyjnego.)
 • Karta Optimod-PC jest dostarczana z ponad dwudziestoma standardowymi presetami, które odpowiadają różnym formatom programowania. Te presety zostały już przetestowane i sprawdzone w praktyce w dużych internetowych sieciach nadawczych, radiu cyfrowym, a także aplikacjach nadawczych z wykorzystaniem przekazu satelitarnego (radiowego i telewizyjnego) na całym świecie. Dostępne są również presety specjalnego przeznaczenia dla automatycznej regulacji wzmocnienia w studiu (studio AGC), ograniczania wartości szczytowych typu „pure peak” oraz aplikacji kodowania przy małej przepływności bitowej.
 • Łatwa w obsłudze graficzna aplikacja sterowania pracująca na komputerze PC, która może działać jako klient do sterowania dowolną liczbą kart Optimod-PC, zarówno lokalnie, jak również z poziomu innych komputerów PC obecnych w sieci przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Oprogramowanie Orban oferuje funkcję serwera, umożliwiając innym komputerom w sieci adresowanie kart znajdujących się w naszym PC. (To oprogramowanie serwera jest instalowane automatycznie jako część procesu instalacyjnego karty Optimod-PC i działa jako usługa Windows.)
 • Aplikacja sterowania zapewnia pełną elastyczność w tworzeniu własnych presetów i ich zapis na lokalnym twardym dysku, bez żadnego ograniczenia ich liczby, a także możliwość ich wczytywania, gdy zachodzi taka potrzeba.Radykalna poprawa spójności dynamicznej sygnału audio i uzyskanie cenionego na całym świecie dźwięku Optimod.
 • Zapewnienie uniwersalnej ochrony nadajnika i przetwarzania dźwięku dla nadawanego sygnału radiowego. Może być on skonfigurowany do idealnej współpracy z dowolnym powszechnie używanym systemem nadawczym na świecie.
 • Najbardziej uniwersalna profesjonalna karta dźwiękowa, z funkcjami, których nie można znaleźć nigdzie indziej.
 • Nie pozwala na niezadowolenie u wiernych słuchaczy z powodu zmian głośności czy też niejednolitego charakteru brzmieniowego nadawanych audycji.
 • Teraz dwie karty dźwiękowe w jednej, do profesjonalnych systemów wprowadzania treści/reklam oraz kodowania dźwiękowych „znaków wodnych”.
 • Wbudowany dedykowany DSP pozwala oszczędzać moc obliczeniową procesora CPU komputera w celu jego wykorzystania przez większą liczbę koderów strumieniowania, a także pozwala unikać zaników dźwięku oraz przerw w transmisji.
 • Sieciowe zarządzanie routingiem dźwięku, jego miksowaniem oraz przetwarzaniem.
 • CBS Loudness Controller pozwala na subiektywne sterowanie głośnością zgodnie ze standardami ATSC A/85:2011 oraz EBU R 128.
 • Możliwości adaptacyjne dzięki dostępności wielu struktur przetwarzania dźwięku
 • Struktura przetwarzania jest programem, który działa jako kompleksowy system przetwarzania dźwięku. W danym czasie może być aktywna tylko jedna struktura przetwarzania. Podobnie jak istnieje wiele możliwości skonfigurowania systemu przetwarzania przy użyciu komponentów analogowych (takich jak korektory barwy, korektory, limitery i obcinacze), dostępnych też jest wiele struktur przetwarzania, które oferuje Optimod-PC. Optimod-PC urzeczywistnia swoje struktury przetwarzania jako serię niezwykle szybko przeprowadzanych obliczeń matematycznych, które wykonują układy przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP).
 • Optimod-PC posiada dwie struktury przetwarzania: pięciopasmową (Five-Band lub Multiband) dla zapewnienia spójnego „przetworzonego” dźwięku, który jest wolny od niepożądanych efektów ubocznych oraz dwupasmowego (Two-Band) dla uzyskania subtelnie kontrolowanego dźwięku, który zachowuje równowagę charakterystyki częstotliwościowej oryginalnego materiału programu.
 • Struktura dwupasmowa (Two-Band) może być też ustawiona do działania jako Protection Limiter, zapewniając aż do 25 dB bezpiecznego limitowania z minimalnymi efektami ubocznymi.
 • Optimod-PC może zwiększyć gęstość i głośność materiału programu przez zastosowanie wielopasmowej kompresji oraz limitowania ze śledzeniem wstępnym, wpływając na poprawę spójności i zdefiniowania dźwięku rozgłośni oraz wyraźnie zwiększając głośność, bez powodowania nieprzyjemnych efektów ubocznych.
 • Optimod-PC zwiększa wzmocnienie ponad zakres regulacji aż do 25 dB, kompresując zakres dynamiki i kompensując błędy regulacji wzmocnienia przez operatora, a także niespójności wzmocnienia w systemach zautomatyzowanych.
 • Wszystkie struktury przetwarzania Optimod-PC są liniowe fazowo w celu zmaksymalizowania słyszalnej przejrzystości dźwięku.
 • Optimod-PC może płynnie zmieniać jedną strukturę przetwarzania na inną z wykorzystaniem funkcji smooth cross-fade.
 • 1101e oferuje dwa różne algorytmy wzmocnienia trybu stereo. Pierwszy z nich jest oparty na opatentowanym przez firmę Orban analogowym 222 Stereo Enhancer, który zwiększa energię w różnicowym sygnale stereo (L-R), za każdym razem, gdy zostanie wykryty transjent w stereofonicznym sygnale sumarycznym (L + R). Drugi algorytm wzmocnienia trybu stereo przepuszcza sygnał L-R przez linię opóźniającą i dodaje ten nieskorelowany sygnał do podstawowego sygnału L-R. Układy bramkujące zapobiegają nadmiernemu wzmocnieniu, a także niepożądanej jego postaci na nieznacznie niesymetrycznym materiale monofonicznym.
 • Automatyczna kontrola wzmocnienia w trybie dwupasmowym z oknem bramkowania i przełączalnym przetwarzaniem L/R lub suma/różnica w celu optymalnego dopasowania sygnału do bardzo różnych poziomów wejściowych.
 • Półkowy korektor niskich częstotliwości oraz trzypasmowy parametryczny korektor barwy pozwala dopasować charakter dźwięku do naszych konkretnych potrzeb.
 • Dwupasmowe oraz pięciopasmowe kompresory z parametrycznymi krzywymi kompresji typu „soft-knee” pozwalają precyzyjnie dostroić dźwięk do naszych konkretnych potrzeb i sprawiają, że Optimod-PC jest doskonałym procesorem do masteringu.
 • Wyście dwupasmowego lub pięciopasmowego kompresora może być skierowane bezpośrednio na wyjścia karty, zapewniając stworzenie ścieżki monitorowania o krótkim czasie opóźnienia sygnału dla osób w studiu, które korzystają ze słuchawek.
 • Limiter ze śledzeniem wstępnym Low-IM skutecznie ogranicza wartości szczytowe, przy równoczesnym zagwarantowaniu, że kodeki z małą przepływnością bitową będą działać optymalnie bez ich przeciążania.
 • CBS Loudness Controller pozwala na subiektywne ograniczenie głośności względem ustawionego progu granicznego w presecie, co powoduje, że 1101 jest idealnym procesorem w przypadku aplikacji „dźwięk z obrazem” powodując ściszenie dźwięku reklam, zanim ich nadmierna głośność spowoduje rozdrażnienie i niezadowolenie publiczności. Loudness Controller korzysta z algorytmu 1981 Jones & Torick opracowanego w CBS Technology Center i dalej udoskonalonego przez firmę Orban. To przetwarzanie dźwięku jest w pełni zgodne z wymaganiami sterowania głośnością określonymi w ATSC A/855:2011 oraz EBU R 128.
 • Zapewnienie transparentności metadanych dialnorm w transmisji Dolby Digital®: Jeśli określimy w 1101e poziom dialnorm, który jest wysyłany do odbiorników i użyjemy presetu przetwarzania „TV”, nasza transmisja automatycznie będzie miała taką samą głośność, jak inne prawidłowo ustawione źródła Dolby Digital. Dzięki takiemu rozwiązaniu 1101e jest doskonałym wyborem do przetwarzania podkanałów ATSC.
 • Dostępny jest również preset ograniczania wartości szczytowych typu „pure peak”. Jego obecność sprawia, że 1101e może wykonywać ograniczanie wartości szczytowych w aplikacjach masteringowych zapewniając najwyższą jakość dźwięku.
 • Optimod-PC może być użyty do automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC) równocześnie z ograniczaniem wartości szczytowych w celu zabezpieczenia połączenia STL (studia z nadajnikiem), optymalnie wykorzystując natywny zakres dynamiki STL.