DANE ADRESOWE

SIEDZIBA FIRMY
Polsound Sp. z o.o.
ul. Brukowa 29,
05-092 Łomianki
Pon-Pt: 09:00 – 17:00

SIEDZIBA SERWISU
Polsound Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17,
05-092 Łomianki
Pon-Pt: 10:00 – 17:00

NIP: 526-030-71-75
REGON: 010538252; XIV Wydz. Gosp.

KRS: 0000121965
GIOS: E0010283WBW

Bank Handlowy w Warszawie S.A.:
71 1030 1508 0000 0008 0020 3007

DANE KONTAKTOWE

SIEDZIBA FIRMY
tel.: 22 2041 100
fax: 22 751 31 46
e-mail: biuro@polsound.pl

SERWIS
tel.: 22 2041 150
e-mail: serwis@polsound.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 22 2041 113
tel. 22 2041 114
e-mail: zamowienia@polsound.pl

LISTA KONTAKTÓW

Zarząd

Wojciech Puczyński Prezes Zarządu 22 2041 100
Robert Frąckiewicz Wiceprezes Zarządu 22 2041 100

Dział Obsługi Klienta

Patrycja Zielińska Mł. Specjalistka ds. Sprzedaży 22 2041 100
Anna Orzech Koordynator ds. Szkoleń i Sprzedaży 22 2041 109
Karolina Lustyk Kierownik Działu Sprzedaży 22 2041 113
Katarzyna Mechelewska Dział Sprzedaży 22 2041 114

Dział Handlowy

Bartosz Rokicki Dyrektor Handlowy 22 2041 129
Paweł Danikiewicz Dyrektor ds. Marketingu 22 2041 103
Paweł Letnianczyn Dyrektor ds. Projektów 22 2041 110
Paweł Daszkiewicz Specjalista ds. Technicznych i Handlowych 22 2041 112
Jakub Kałużny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży 22 2041 117
Daniel Wojtala Specjalista ds. Sprzedaży – Sklepy Muzyczne 22 2041 134
Wojciech Andrzej Puczyński Specjalista ds. Sprzedaży – Domy Kultury 22 2041 100

SYSTEMY ZINTEGROWANE I AUDIO-VIDEO

Piotr Słup Kierownik Działu Systemów Zintegrowanych AV 22 2041 103
Anna Stachyra Key Account Manager 22 2041 136
Bartłomiej Głuc Key Account Manager 22 2041 137
Sebastian Posłuszny Manager Rozwoju Rynku 22 2041 133
Kamil Cisek Specjalista ds. Technicznych i Handlowych 22 2041 116
Mirosław Kondej Specjalista ds. Technicznych 22 2041 135

Administracja

Marzena Gruszka Manager ds. Zakupów i Administracji 22 2041 111
Joanna Sajna Manager ds. Importu i Zamówień Publicznych 22 2041 105
Robert Jaźwiński IT Resources Manager 22 2041 123
Ryszard Kister Kierownik Działu Celnego 22 2041 132
Bogdan Winiarski Kierownik Magazynu 22 2041 130