OPTIMOD 6300

Orban 6300 jest wysokiej jakości wielozadaniowym stereofonicznym procesorem dźwięku dla mediów cyfrowych, telewizji cyfrowej, netkastów, zabezpieczenia łącza STL, zabezpieczenia przesyłania sygnału z wykorzystaniem łączy satelitarnych, a także cyfrowego masteringu. W pełni cyfrowy Orban Optimod 6300 Audio Processor pozwala uzyskać podczas nadawania najwyższą możliwą jakość dźwięku cyfrowego, telewizji cyfrowej i przetwarzania dźwięku w netkastach. Dzięki uniwersalnemu routingowi sygnału 6300 może również działać jako studyjny automatyczny regulator wzmocnienia (AGC) z całkowicie cyfrową ścieżką sygnału, a także równocześnie jako procesor sygnału słuchawkowego dla osób w studiu. Z tego względu, że całe przetwarzanie jest realizowane dzięki niezwykle szybkim obliczeniom matematycznym w chipach przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP), jego czystość, jakość oraz stabilność w czasie oraz przy zmianie temperatury nie ma sobie równych w porównaniu do procesorów analogowych.

OPTIMOD 6300 wywodzi się z będącej branżowym standardem rodziny procesorów dźwięku OPTIMOD przeznaczonych dla stacji radiowych oraz telewizyjnych. Tysiące tych procesorów ukierunkowanych na przetwarzanie sygnałów transmisyjnych przyciąga i skupia publiczność na całym świecie. Udowadniają one, że „dźwięk OPTIMOD” może przyciągać i utrzymywać odbiorców nawet na najbardziej konkurencyjnym rynku komercyjnym.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

Szczegółowy opis

PRZEGLĄD:

Pełna kontrola głośności oraz modulacji szczytowej

6300 został wyposażony w trzecią generację rozwiązania BCS Loudness Controllers™, które jest przeznaczone dla aplikacji DTV. Kontrolery głośności współpracują ze strukturą dwupasmową oraz pięciopasmową. Udoskonalenia trzeciej generacji w znacznie większym stopniu zmniejszają rozdrażnienie, jakie może powodować zastosowanie jedynie prostej kontroli głośności, a cały proces regulacji odbywa się bez słyszalnego pompowania wzmocnienia. Czas ataku jest wystarczająco krótki, aby uniknąć słyszalnych przerzutów głośności, dzięki czemu cały proces zmian jest płynny i niezauważalny. Pomiary wykonane przy użyciu miernika długotrwałej głośności zgodnie z normą ITU-R BS.1770-2 wykazały, że materiał przetworzony przez CBS Loudness Controller jest dobrze kontrolowany i wysokiej jakości. Model 6300 ma również „BS.1770 Safety Limiter”, który znajduje się za CBS Loudness Controller i który stosuje ograniczanie BS.1770, jeśli odczyt miernika BS.1770-2 musi być zgodny z wartością określoną w presecie.

Model 6300 również korzysta z kontroli sygnału „true peak” przez oversampling łańcucha bocznego limitera wartości szczytowych z rozdzielczością 192 kHz. Takie rozwiązanie pozwala procesorowi 6300 zapobiegać obcinaniu sygnału w ścieżce sygnału analogowego urządzenia odtwarzającego przez przewidywanie i kontrolowanie poziomów szczytowych sygnału analogowego za filtrem rekonstrukcyjnym urządzenia odtwarzającego z dokładnością lepszą niż 0,5 dB. W przypadku typowego materiału programu dokładność wynosi 0,2 dB! Bez kontroli sygnału typu „true peak” może występować obcinanie sygnału analogowego, nawet w przypadkach, gdy wszystkie wartości szczytowe próbek cyfrowych są poniżej 0 dBFS. Zjawisko to jest również określane jako „0 dBFS+”.

Dzięki kontroli „true peak” konwersja częstotliwości próbkowania, o ile nie usuwa energii w paśmie wysokich częstotliwości w materiale programu lub też nie wprowadza zniekształceń opóźnienia grupowego, nie może powodować wzrostu pików próbek o więcej niż 0,5 dB. Na przykład w przypadku konwersji częstotliwości próbkowania z 48 kHz do 44,1 kHz jest wysoce nieprawdopodobne, że spowoduje to wystąpienie obcinania pików próbek w danych audio 44,1 kHz.

Elastyczna konfiguracja

6300 ma wejścia i wyjścia analogowe oraz podwójne cyfrowe AES3. Wejścia, jak również wyjścia cyfrowe są wyposażone w konwertery częstotliwości próbkowania i mogą współpracować z sygnałami o częstotliwościach próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz oraz 96 kHz. Status preemfazy oraz poziomy sygnału wyjściowego są regulowane oddzielnie dla wyjść analogowych i cyfrowych.

Wyjścia OPTIMOD 6300 mogą być niezależnie konfigurowane do przekazywania sygnału z wyjścia AGC lub wyjścia wielopasmowego kompresora/limitera, a wszystkie one są konfigurowalne do użycia lub ominięcia limitowania ze śledzeniem wstępnym. Z tego też powodu 6300 może być skonfigurowany do zasilania łącza STL z sygnałem wyjściowym z AGC z ograniczonymi wartościami szczytowymi. Równocześnie można zapewnić źródło w pełni przetworzonego sygnału dla radia cyfrowego / natcastu, a także źródło sygnału o krótkim opóźnieniu z wyjścia wielopasmowego kompresora do zasilania toru słuchawkowego dla osób znajdujących się w studiu.

Możliwości adaptacji dzięki wielu strukturom przetwarzania dźwięku

OPTIMOD 6300 posiada dwie struktury przetwarzania sygnału: 5-pasmową, która zapewnia widmowo spójny dźwięk z dobrą kontrolą głośności, a także 2-pasmową, która pozwala uzyskać przejrzysty dźwięk z zachowaniem równowagi charakterystyki częstotliwościowej oryginalnego materiału programu, również ze skutecznym kontrolowaniem subiektywnej głośności. Dostępnych jest ponad 60 presetów fabrycznych, które są naszymi „fabrycznie rekomendowanymi ustawieniami” dla różnych formatów lub typów nadawanych materiałów. Wśród presetów fabrycznych znajdziemy takie, które można łatwo wykorzystać do własnego programowania ukierunkowanego na materiały radiowe oraz wideo.

Nowa technologia PreCode™ firmy Orban manipuluje kilkoma aspektami dźwięku, aby zminimalizować artefakty spowodowane kodekami o małej przepływności bitowej, zapewniając spójną głośność i charakterystykę częstotliwościową z jednego źródła na kolejne. Dostępnych jest kilka presetów fabrycznych, które zostały specjalnie przygotowane dla kodeków o małej przepływności bitowej.

Możliwości sterowania pracą 6300

Model 6300 może być sterowany zdalnie z wykorzystaniem impulsów napięcia 5 – 12 V, które są dostarczane do ośmiu programowanych, sparowanych optycznie portów GPI (interfejsów ogólnego przeznaczenia).

Co więcej, ponieważ 6300 obsługuje presety, które mogą być wczytywane z użyciem zdalnego sterownia, jego praca może być automatycznie synchronizowana względem presetów on-air po stronie nadajnika Optimod, gdy te presety są przypisane do godzinowego harmonogramu dnia. Oprogramowanie 6300 może być aktualizowane po uruchomieniu na komputerze PC oprogramowania aktualizacyjnego dostarczanego przez firmę Orban.

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI:

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Wyświetlacz LCD oraz mierniki słupkowe LED czasu rzeczywistego znacznie ułatwiają konfigurację, regulację ustawień oraz programowanie procesora 6300. Nawigacja jest realizowana przy użyciu dedykowanych przycisków oraz przycisków programowych (których funkcje są kontekstowe), a także dużego pokrętła. Kontrolki LED wskazują wszystkie funkcje pomiarowe struktury przetwarzania, która jest aktualnie używana (dwupasmowa lub pięciopasmowa).

 

Wciśnięcie jednego dedykowanego przycisku pozwala „wczytać” preset, „modyfikować” przetwarzanie sygnału, czy też zapewnia dostęp kontrolerów ustawień systemu.

Elastyczna konfiguracja

6300 ma wejścia i wyjścia analogowe oraz podwójne cyfrowe AES3. Wejścia, jak również wyjścia cyfrowe są wyposażone w konwertery częstotliwości próbkowania i mogą współpracować z sygnałami o częstotliwościach próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz oraz 96 kHz. Status preemfazy oraz poziomy sygnału wyjściowego są regulowane oddzielnie dla wyjść analogowych i cyfrowych.

 

Wyjścia OPTIMOD 6300 mogą być niezależnie konfigurowane do przekazywania sygnału z wyjścia AGC lub wyjścia wielopasmowego kompresora/limitera, a wszystkie one są konfigurowalne do użycia lub ominięcia limitowania ze śledzeniem wstępnym. Z tego też powodu 6300 może być skonfigurowany do zasilania łącza STL z sygnałem wyjściowym z AGC z ograniczonymi wartościami szczytowymi. Równocześnie można zapewnić źródło w pełni przetworzonego sygnału dla radia cyfrowego / natcastu, a także źródło sygnału o krótkim opóźnieniu z wyjścia wielopasmowego kompresora do zasilania toru słuchawkowego dla osób znajdujących się w studiu.

Wyjścia OPTIMOD 6300 mogą być niezależnie konfigurowane do przekazywania sygnału z wyjścia AGC lub wyjścia wielopasmowego kompresora/limitera, a wszystkie one są konfigurowalne do użycia lub ominięcia limitowania ze śledzeniem wstępnym. 

Gdy zachodzi taka potrzeba, model 6300 może kontrolować szerokość pasma audio w celu dostosowania częstotliwości przesyłanej próbki. Szerokość pasma wysokich częstotliwości w 6300 może być przełączana w locie (zwykle w krokach co 1 kHz) między 10 kHz a 20 kHz. Pasmo 20 kHz jest używane w systemach o najwyższej jakości. Pasmo 15 kHz spełnia wymagania każdego systemu, który korzysta z częstotliwości próbkowania 32 kHz, podczas gdy szerokość pasma 10 kHz jest odpowiednia dla częstotliwości próbkowania wynoszącej 24 kHz. 

Tryb dual-mono 6300 pozwala całkowicie rozdzielić programy mono w procesie ich przetwarzania, umożliwiając pracę z dwoma językami. W tym trybie oba przetwarzane kanały działają z wykorzystaniem tych samych parametrów przetwarzania (takich jak release time) i nie możemy dokonywać oddzielnych regulacji w tych dwóch kanałach w celu uzyskania różnych efektów przetwarzania dźwięku.

Pełna kontrola modulacji szczytowej

6300 precyzyjnie kontroluje poziomy szczytowe w celu uniknięcia przycinania lub przemodulowania w przesyłanych mediach. Maksymalny poziom próbek cyfrowych jest kontrolowany z dokładnością większą niż 2%. 

Model 6300 ma zaimplementowaną kontrolę sygnału typu „true peak” przez oversampling łańcucha bocznego limitera wartości szczytowych z rozdzielczością 192 kHz. Takie rozwiązanie pozwala procesorowi 6300 zapobiegać obcinaniu sygnału w ścieżce sygnału analogowego urządzenia odtwarzającego przez przewidywanie i kontrolowanie poziomów szczytowych sygnału analogowego za filtrem rekonstrukcyjnym urządzenia odtwarzającego z dokładnością większą niż 0,5 dB. W przypadku typowego materiału programu dokładność wynosi 0,2 dB! Bez kontroli sygnału typu „true peak” może występować obcinanie sygnału analogowego, nawet w przypadkach, gdy wszystkie wartości szczytowe próbek cyfrowych są poniżej 0 dBFS. Zjawisko to jest również określane jako „0 dBFS +”. 

Dzięki kontroli „true peak” konwersja częstotliwości próbkowania, o ile nie usuwa energii w paśmie wysokich częstotliwości w materiale programu lub też nie wprowadza zniekształceń opóźnienia grupowego, nie może powodować wzrostu pików próbek o więcej niż 0,5 dB. Na przykład w przypadku konwersji częstotliwości próbkowania z 48 kHz do 44,1 kHz jest bardzo mało prawdopodobne, że spowoduje to wystąpienie obcinania pików próbek w danych audio 44,1 kHz. 

Chociaż procesor 6300 jest głównie zorientowany na „płaskie” media, może on również zapewniać limitowanie sygnałów z preemfazą dla dwóch standardowych krzywych preemfazy: 50 µs oraz 75 µs. To pozwala na ochronę łączy satelitarnych z preemfazą oraz podobnych kanałów, gdzie wymagane jest ograniczanie z ochroną lub też niewielkie przetwarzanie sygnału.

Możliwości sterowania

Model 6300 może być sterowany zdalnie z wykorzystaniem impulsów napięcia 5 – 12 V, które są dostarczane do ośmiu programowanych, sparowanych optycznie portów GPI (interfejsów ogólnego przeznaczenia). 

Oprogramowanie 6300 PC Remote to aplikacja graficzna, która działa na systemach operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, 7 oraz 8. Komunikuje się ona z danym 6300 za pośrednictwem TCP/IP wykorzystując połączenie z użyciem modemu, bezpośredniego połączenia szeregowego lub przez sieć Ethernet. Możemy skonfigurować PC Remote do przełączania się między wieloma urządzeniami 6300 za pomocą wygodnego w użyciu organizera, który nadaje alias każdemu 6300 i grupuje wiele 6300 w katalogi. Kliknięcie na daną ikonę 6300 powoduje połączenie się PC Remote ze skojarzonym z nią 6300 za pośrednictwem sieci Ethernet lub też, w zależności od ustawień, inicjuje połączenie Windows Dial-Up lub bezpośrednie połączenie przewodem.

Oprogramowanie PC Remote daje użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji 6300 (włączając w to zaawansowane opcje sterowania, które nie są dostępne z poziomu ściany przedniej 6300), a także pozwala użytkownikowi zapisywać i wczytywać presety, listy automatyzacji oraz ustawienia systemowe (w tym poziomy wejść/wyjść, długość słowa cyfrowego, przypisania funkcjonalne GPI i wiele innych). 

Procesor 6300 posiada uniwersalny w zastosowaniu zegar czasu rzeczywistego, który pozwala na zastosowanie funkcji automatyzacji różnych zdarzeń (włączając w to wczytywanie presetów) we wcześniej zaprogramowanych czasach. W celu zapewnienia dokładności działania zegar może być automatycznie synchronizowany z internetowym serwerem czasu. 

Tryb testowy Bypass można wywoływać lokalnie, za pomocą zdalnego sterowania

(z portu GPI 6300 lub aplikacji 6300 PC Remote) lub za pomocą funkcji automatyzacji, aby umożliwić przeprowadzenie testu i wyrównania działania systemu nadawczego lub też testu „sposobu jego działania”. 

System 6300 zawiera wbudowany generator dźwięku line-up, który umożliwia szybkie i dokładne ustawienie poziomu w dowolnym systemie.

Oprogramowanie procesora 6300 można zaktualizować uruchamiając na komputerze PC dostarczone przez firmę Orban oprogramowanie aktualizacyjne. Aktualizacja może zostać zainicjowana zdalnie przez port Ethernet procesora 6300 lub port szeregowy (podłączony z zewnętrznym modemem), a także lokalnie (przez podłączenie komputera z systemem Windows® do portu szeregowego 6300 za pośrednictwem dostarczonego kabla modemu zerowego).