OPTIMOD 5518

OPTIMOD 5518 jest najwyższej jakości samodzielnym koderem stereo, który łączy wyprzedzające i zawężone do danych pasm techniki ograniczania wartości szczytowych z latencją wynoszącą zaledwie 2 ms, a także pełne ograniczanie przerzutów i ekstremalnie precyzyjną kontrolę wartości szczytowym w lewej/prawej oraz kompozytowej domenie pasma podstawowego, w celu kontrolowania przerzutów wprowadzanych przez połączenie STL, przy jednoczesnym minimalizowaniu artefaktów. 5518 jest idealnym wyborem dla nadawców sieciowych, którzy przetwarzają sygnał korzystając z procesora dźwięku FM (takiego jak Orban Optimod FM 8600) w punkcie początkowym sieci oraz tych, którzy potrzebują procesora przy każdym nadajniku w celu wyeliminowania przerzutów sieci STL.

Zestaw funkcji 5518 w pełni wykorzystuje DSP procesora i architekturę sterowania opartą na komputerze. W celu zapewnienia absolutnej dokładności mamy możliwość automatycznego zsynchronizowania zegara z internetowym zegarem czasu. Model 5518 posiada energooszczędny zasilacz impulsowy pozwalający na jego pracę bez przegrzewania się i korzysta z najnowszego dwurdzeniowego układu DSP opracowanego przez Freescale Semiconductor.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

Szczegółowy opis

PRZEGLĄD:

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Wyświetlacz LCD oraz mierniki LED

Wyświetlacz LCD oraz mierniki słupkowe czasu rzeczywistego LED znacznie ułatwiają konfigurację, regulację ustawień oraz programowanie OPTIMOD-FM – podczas regulacji ustawień procesora zmiany są bezpośrednio wskazywane przez mierniki. Nawigacja jest dokonywana przy użyciu dedykowanych przycisków oraz przycisków programowych (których funkcje są kontekstowe), a także dużego pokrętła. Kontrolki LED wskazują wszystkie funkcje pomiarowe struktury przetwarzania, która jest aktualnie używana (dwupasmowa lub pięciopasmowa).

Uniwersalne zabezpieczenie nadajnika i przetwarzanie dźwięku dla audycji FM

5518 zapewnia uniwersalne zabezpieczenie nadajnika, a także przetwarzanie dźwięku dla emitowanego sygnału radiowego. Może być on skonfigurowany do bezproblemowej współpracy z praktycznie każdym powszechnie używanym systemem nadawczym na całym świecie.

Ograniczanie preemfazy dla dwóch standardowych krzywych preemfazy – 50 µs oraz 75 µs

5518 zapewnia ograniczanie preemfazy dla dwóch standardowych krzywych preemfazy – 50 µs oraz 75 µs. Jego kontrola preemfazy jest praktycznie niesłyszalna, co zapewnia czysty, otwarty dźwięk z subiektywną jasnością, która pasuje do oryginalnie emitowanego materiału.

Ścisła kontrola poziomów szczytowych na wszystkich wyjściach

5518 oferuje ekstremalnie ścisłą kontrolę poziomów szczytowych na wszystkich swoich wyjściach – analogowym lewym/prawym, cyfrowym lewym/prawym AES3 oraz kompozytowym pasma podstawowego.

Koder stereo ma dwa wyjścia z niezależną kontrolą poziomu

Koder stereo ma dwa wyjścia z niezależnymi kontrolerami poziomu, z których każde jest zdolne do zasilania obciążenia 75 Ω w połączeniu równoległym z 47000 pF (30-metrowy przewód współosiowy).

Ograniczanie szerokości pasma oraz kompensacja przerzutów

5518 zapobiega zniekształceniom aliasingu w kolejnych koderach stereo lub łączach transmisyjnych dzięki obecności ograniczenia szerokości pasma oraz filtrom dolnoprzepustowym 15 kHz z kompensacją przerzutów przed wyjściami audio 5518 oraz koderem stereo.

Obcinacze antyaliasingowe

Obcinacze antyaliasingowe pracują z częstotliwością próbkowania 256 kHz zapobiegając wszelkiej obecności dźwięku charakterystycznego dla „obcinania cyfrowego”.

Elastyczna konfiguracja

Wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe AES3

5518 ma wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe AES3. Wejścia, jak również wyjścia cyfrowe są wyposażone w konwertery częstotliwości próbkowania i mogą współpracować z sygnałami o częstotliwościach próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz oraz 96 kHz. Status preemfazy oraz poziomy sygnału wyjściowego są regulowane oddzielnie dla wyjść analogowych i cyfrowych. Funkcja Failsafe dostępna na wejściu daje 5518 możliwość automatycznego przełączenia z jego wejścia cyfrowego na wejście analogowe (i odwrotnie), jeśli na głównym wejściu zostanie wykryta utrata sygnału audio.

Beztransformatorowe, 10 kΩ symetryczne układy wzmacniaczy pomiarowych

Wejścia analogowe to beztransformatorowe, 10 kΩ symetryczne układy wzmacniaczy pomiarowych, natomiast wyjścia analogowe są beztransformatorowe, symetryczne i nieuziemione (z impedancją 50 Ω) w celu zapewnienia najwyższego stopnia ich transparentności i precyzyjnej charakterystyki impulsowej.

Dwa niezależne wyjścia kompozytowe pasma podstawowego z cyfrowo programowalnymi poziomami wyjściowymi

5518 ma dwa niezależne wyjścia kompozytowego sygnału pasma podstawowego z cyfrowo programowalnymi poziomami wyjściowymi. Wydajne układy wzmacniaczy linii transmisyjnych pozwalają na zasilanie 30-metrowego przewodu współosiowego RG-59 bez słyszalnego obniżenia wydajności.

Dwa wejścia podnośnych

5518 ma dwa wejścia dla podnośnych, które są miksowane z wyjściem kodera stereo OPTIMOD-FM, przed przesłaniem sygnału do kompozytowych złączy wyjściowych. Jedno z wejść może być przełączane zworką w celu zapewnienia na wyjściu referencyjnego tonu pilotującego 19 kHz. Każde wejście posiada umieszczony na płytce montażowej potencjometr trim służący do dostosowania sygnałów generatorów podnośnych do poziomów wyjściowych nawet tak niskich jak 220 mV.

Precyzyjna kontrola szerokości pasma audio do 15 kHz

5518 precyzyjnie kontroluje szerokość pasma audio do 15 kHz. To pozwala uniknąć obecności przerzutów w nieskompresowanych połączeniach cyfrowych pracujących z częstotliwością próbkowania 32 kHz i zapobiega interferencjom z tonem pilota oraz podnośną RDS (lub RBDS).

Odłączalny, niezwykle precyzyjny limiter mocy multipleksu

5518 oferuje odłączalny limiter mocy multipleksu IT U412, zapewniający użytkownikowi kontrolę progu granicznego mocy multipleksu zgodnie ze standardem ITU-R BS412. Limiter mocy multipleksu działa na wszystkich wyjściach (a nie tylko na wyjściu kompozytowym). Wraz z ograniczaniem mocy następuje też zmniejszanie stopnia działania obcinacza, co równocześnie obniża też poziom zniekształceń wynikających z obcinania. W celu uniknięcia słyszalnego pompowania wzmocnienia, kontroler offsetu wzmocnienia, który jest regulowany przez użytkownika, umożliwia zminimalizowanie stopnia kontroli wzmocnienia, jaki będzie dostępny dla tego kontrolera.

Wejście zegara referencyjnego / zegara 10 MHz

5518 posiada wejście zegara referencyjnego / zegara 10 MHz, które może być użyte do zsynchronizowania tonu pilota stereo do zewnętrznego sygnału referencyjnego o wysokiej dokładności, takiego jak standard częstotliwości oparty na GPS. To rozwiązanie ułatwia użycie 5518 w sieciach jednoczęstotliwościowych.

Częstotliwość próbkowania i jej wielokrotność

Częstotliwość próbkowania wynosi 64 kHz i ich wielokrotność, aż do 512 kHz. Wewnętrzna szerokość pasma audio jest wystarczająco duża, aby zapobiec przerzutom spowodowanym przez obcięcie spektralne lewego/prawego sygnału wejściowego, które jest ograniczone do pasma do 18 kHz lub mniej.

Filtrowanie dolnoprzepustowe

Wobec sygnału wejściowego można zastosować filtrowanie dolnoprzepustowe o liniowej charakterystyce fazowej 15, 16 lub 17 kHz. W celu zminimalizowania opóźnienia sygnału w układzie wejście/wyjście ten filtr można ominąć, co jest właściwe, jeśli sygnał wejściowy ma pasmo właściwie ograniczone przez procesor audio sterujący 5518.

Limiter przerzutów lewej/prawej domeny

Dostępny jest limiter przerzutów lewej/prawej domeny. Wykorzystuje on tę samą technologię jak samodzielny koder stereo Orban 8218, łącząc w sobie techniki śledzenia wstępnego i obcinania szczytów w ograniczonym paśmie w celu kontroli przerzutów powodowanych przez łącze STL, przy równoczesnym zminimalizowaniu artefaktów.

Limiter kompozytowy działający w dwóch trybach

Dostępny jest limiter kompozytowy działający w dwóch trybach. Może działać w trybie „interpolacji pół-kosinusowej” lub w typowym trybie mocnego przycinania. Tryb „Half-Cosine” zapewnia lepszą separację i zachowanie obrazu stereofonicznego, natomiast tryb „Hard” zapewnia bardziej żywy dźwięk, ponieważ tworzy przebiegi zbliżone do fal prostokątnych. Oba tryby zapewniają doskonałe zabezpieczenie widma sygnału pilota oraz podnośnych. W celu zapewnienia precyzyjnej kontroli wartości szczytowych limiter działa z częstotliwością próbkowania 512 kHz.

Deemfaza J.17

5518 może zastosować wobec sygnału wejściowego deemfazę J.17.

Kontroler mocy multipleksu ITU412

Dostępny jest niezwykle precyzyjny kontroler mocy multipleksu ITU412, zapewniający użytkownikowi kontrolę progu granicznego mocy multipleksu. To rozwiązanie pozwala kompensować przerzuty (overshoots) na ścieżce sygnału przekazywanego z 5518, zapobiegając nadmiernemu ograniczaniu mocy multipleksu.

Działanie jako koder stereo SSB

W modelu 5518 mamy możliwość ustawienia pracy modulatora podkanałów stereo kodera stereo w eksperymentalnym kompatybilnym trybie z jedną wstęgą boczną / szczątkową wstęgą boczną.

Płaski lub poddany preemfazie sygnał wejściowy

Sygnał wejściowy może być płaski lub poddany preemfazie 50 µs lub 75 µs.

Alarm ciszy oraz wyjścia tally błędu dźwięku cyfrowego

Dostępny jest alarm ciszy oraz wyjścia tally błędu dźwięku cyfrowego.

Wejścia i wyjścia

W 5518 dostępne są wszystkie typowe wejścia i wyjścia, włączając w to wejścia analogowe i cyfrowe, dwa wyjścia kompozytowe z niezależnymi regulatorami poziomu sygnału, a także dwa wejścia podnośnych (z których jedno może być ustawione do przesyłania referencyjnego sygnału pilota 19 kHz dla generatorów RDS/RBDS).

 

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI:

RDS

Model 5518 posiada w pełni wyposażony generator RBS/RBDS w wyposażeniu fabrycznym, za który nie trzeba dopłacać. Generator obsługuje dynamiczne PS. Może być on sterowany za pośrednictwem presetów 5518 oraz serwera terminala ASCII, który na przykład można podłączyć do funkcji automatyzacji w celu obsługi wyświetlania tytułów oraz wykonawców.

Wejście referencyjne 10 MHz

Wejście częstotliwości referencyjnej 10 MHz, względem której można zablokować częstotliwość dźwięku pilota stereo do GPS lub innego standardu częstotliwości o wysokiej dokładności. Takie rozwiązanie poprawia działanie sieci jednoczęstotliwościowych (SFN) na obszarach, gdzie pokrywają się zasięgi jej nadajników.

Wykrywanie ciszy

Kontroler Analog Fallback to Digital pozwala funkcji Silence Sense na przełączenie wejścia aktywnego z analogowego na cyfrowe w przypadku, gdy zostanie wykryta cisza w sygnale wejścia analogowego, ale nie w sygnale wejścia cyfrowego. Ta funkcja działa zamiennie, a także zarówno na wejściu analogowym, jak również cyfrowym AES.

Zdalne sterowanie

W lokalizacji nadajnika będziemy bardzo usatysfakcjonowani faktem obecności trzech niezależnych portów zdalnego sterowania – GPI zamknięcia styku, szeregowego RS232 oraz wbudowanego złącza Ethernet dla sieci TCP/IP. Porty szeregowe oraz Ethernet są obsługiwane przez dołączone do 5518 oprogramowanie PC zdalnego sterowania. To oprogramowanie działające w systemach Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10 pozwala na dostęp do wszystkich funkcji 5518 i umożliwia zapisywanie i wczytywanie presetów, tworzenie list funkcji automatyzacji, a także ustawianie parametrów systemu (włączając w to poziomy wejść/wyjść, długość słowa cyfrowego, przypisywanie funkcji GPI itp.).

Limiter mocy multipleksu ITU BS-412

Wbudowany, z dostępną opcją jego wyłączenia, kontroler mocy multipleksu ITU BS412 działa na wszystkich wyjściach w celu zapewnienia przestrzegania najbardziej rygorystycznych przepisów prawnych w państwach europejskich, włączając w to pełne zabezpieczenie widmowe podnośnych oraz RDS/RBDS niezależnie od stopnia działania limitera kompozytowego.

SSB

Stereofoniczny modulator subkanału, który jest dostępny w koderze stereo, może działać w normalnym trybie dwuwstęgowym oraz w eksperymentalnym kompatybilnym trybie jednowstęgowym (SSB/VSB), który jest oferowany w celu umożliwienia użytkownikom porównania i oceny dwóch trybów.

Opóźnienie różnicowe

Model 5518 ma możliwość opóźnienia sygnału wyjściowego aż o 16 sekund. To opóźnienie może być wykorzystane jako opóźnienie różnicowe w przypadku instalacji radia cyfrowego.

Administrowanie oraz monitoring

Funkcje protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) pozwalają na monitorowanie statusu działania urządzenia Optimod i wysyłanie komunikatów alarmu z Optimod za pośrednictwem połączenia z siecią Ethernet. Funkcje API dają możliwość użycia niestandardowych aplikacji innych producentów (włączając w to systemy automatyzacji) do wczytywania presetów, podglądu statusu, a także ustawiania wartości kontrolerów pracy.