Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

maj 12, 2020 | Realizacje

W latach 2014-2020 zaplecze praktycznie większości uczelni w Polsce zostało poddane gruntownej modernizacji. Sale wykładowe uzbrojono w nowoczesne narzędzia wspomagające prowadzenie zajęć, takie jak: wielkoformatowe monitory, tablice interaktywne, monitory dotykowe, zaawansowane systemy prezentacyjne, a nawet kamery PTZ umożliwiające transmisję czy rejestrację wykładów. Jednak na wielu uczelniach gruntownej modernizacji zostały poddane nie tylko przestrzenie edukacyjne, ale także sale, w których spotykają się najwyższe organy uczelni zajmujące się administracją, organizujące jej życie i kształtujące działalność naukową. Nowoczesnych rozwiązań AV nie mogło zabraknąć również w jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj, w Sali Senatu, zlokalizowanej w historycznym Pałacu Kazimierzowskim, został niedawno zainstalowany bezprzewodowy system konferencyjny Shure Microflex Complete Wireless.

Historyczna część Uniwersytetu Warszawskiego i zabytkowe budynki, w których urzędują najważniejsze władze uczelni, znajdują się w niezwykłym kompleksie położonym przy Krakowskim Przedmieściu. Ze względu na ich architekturę oraz otaczające je liczne ogrody i zieleń, jest to z pewnością jedno z najciekawszych miejsc na mapie Warszawy, w kierunku którego, szczególnie wiosną i latem, zmierzają mieszkańcy stolicy i turyści, a jesienią i zimą wypełniają je oczywiście rzesze studentów. W skład tego kompleksu wchodzi również najstarszy budynek uniwersytetu – Pałac Kazimierzowski. Początkowo obiekt ten służył za rezydencję królów, m.in. Władysława IV, Jana Kazimierza czy Jana III Sobieskiego. W połowie osiemnastego wieku król Stanisław August Poniatowski zmienił rolę budynku, który z rezydencji królów został zamieniony na uczelnię dla szlacheckiej młodzieży, nazwaną Szkołą Rycerską. W czasie II wojny światowej Pałac Kazimierzowski został zbombardowany i spłonął. Jego odbudowa trwała do 1954 roku. Dzisiaj, odbudowany na podstawie rysunków projektowych z 1820 r. obiekt jest siedzibą władz Uniwersytetu Warszawskiego i znajdują się w nim dwie okazałe sale, w których odbywają się najważniejsze dla uczelni uroczystości: Sala Złota z późnobarokowym wystrojem wnętrz i połączona z nią Sala Senatu. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter organizowanych w Sali Senatu wydarzeń, takich jak konferencje, spotkania, odczyty, ale również cyklicznie odbywające się posiedzenia senatu uczelni, już wiele lat temu zdecydowano się wyposażyć tę salę w rozwiązania z zakresu AV ułatwiające realizację takich wydarzeń. W przeszłości w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonował bezprzewodowy system konferencyjny, pracujący w  paśmie 2,4 GHz. 

System spina w całość jednostka centralna MXCWAPT w postaci niewielkiego, bardzo estetycznie wykonanego Access Pointu zainstalowanego przy jednym z okien i ukrytego za firanką. Urządzenie automatycznie monitoruje dostępne pasma i w razie konieczności przełącza na to gwarantujące najlepszą transmisję. Jednostkę centralną można zastosować nawet w największych i najbardziej rozbudowanych instalacjach, gdzie może być do niej podłączonych do 125 jednostek pracujących na jednym kanale WLAN.

Chociaż na co dzień działał dobrze, to jednak wystarczyło, że ktoś w sali otworzył laptopa, uruchomił dodatkowy hot spot i zaczynały się trzaski, przerwy w transmisji czy opóźnienia dźwięku. Zespół techniczny odpowiedzialny za rozwiązania AV, wraz z informatykami pracującymi na uczelni, specjalnie dla potrzeb historycznego systemu wydzielił trzy pierwsze pasma z dostępnych dwunastu, jednak pomogło to tylko na chwilę. Coraz większa liczba urządzeń komunikujących się w paśmie 2,4 GHz powodowała ciągłe problemy. Z tego powodu uczelnia postanowiła rozpocząć poszukiwania nowego, spełniającego wszystkie wymagania systemu, który przede wszystkim oferowałby stabilną transmisję i niezawodność. Ze względu na fakt, że mowa o historycznym obiekcie z wyjątkowo ozdobną architekturą wnętrza, od początku jasne było jedno: musiał to być system bezprzewodowy. Dodatkowymi powodami eliminującymi rozwiązania kablowe było również to, że układ sali często się zmienia i są organizowane także tutaj takie imprezy, w trakcie których stoły są wynoszone i pozostają tylko krzesła w układzie kinowym. Jednak nawet w konfiguracji ze stołami, znajdujące się pod nimi kable mogłyby powodować ciągłe zaczepianie ich przez krzesła i tworzyć plątaninę pod nogami delegatów. Pod uwagę brane były różnorodne modele i  technologie bezprzewodowe dostępne na rynku. Jednym z pierwszych testowanych systemów było rozwiązanie z  transmisją bazującą na podczerwieni. Testy wypadły pomyślnie, jednak wybór takiej technologii był związany z koniecznością instalacji promienników na ścianach bądź pod sufitem, a dodatkowo pozostawało pytanie, jak system będzie pracował, gdy przez przeszkloną ścianę (szczególnie wiosną i latem) będą wpadały promienie słońca. To, co jednak ostatecznie wykluczyło możliwość zastosowania urządzenia w tej technologii, to fakt, że w sali odbywają się również tłumaczenia symultaniczne. Uruchomienie promienników koniecznych do ich przeprowadzenia, natychmiast skutkowało przerwą w transmisji. Następnie do testów przyjechało kilka kolejnych systemów bezprzewodowych, bazujących na różnych technologiach. 

W większości przypadków niestety nie zapewniały one stabilnej transmisji lub budowa transmiterów nie spełniała szczegółowych wymagań postawionych przez zamawiającego. Zgodnie z założeniem całego projektu, jeden pulpit jest wykorzystywany przez sześciu delegatów, którzy przekazują go sobie w trakcie spotkań i konferencji. Często jest on przekazywany za najbardziej odstający element, a więc za mikrofon na gęsiej szyi. Dlatego bardzo ważny był sposób montażu mikrofonu w pulpicie. Wiele testowanych systemów było wyposażonych w niskiej jakości, plastikowe gniazda mikrofonowe, które mogłyby w przyszłości powodować wiele problemów, a w trakcie konferencji wiązać się z przypadkowym rozłączeniem mikrofonu, wprowadzając niepotrzebne zdenerwowanie wśród uczestników. 

Właściwy wybór

Ostatecznie, po całej serii testów, Uniwersytet Warszawski zdecydował się na wybór rozwiązania Shure Microflex Complete Wireless z trzydziestoma pulpitami MXCW640, które znacząco ułatwiają komunikację nawet kilkudziesięciu osób biorących udział w konferencjach i spotkaniach odbywających się w sali. Każdy pulpit MXCW640 jest wyposażony w mikrofon z pierścieniem świetlnym informującym o jego włączeniu bądź wyciszeniu, zestaw fizycznych przycisków, które pozwalają na bardzo łatwe zgłaszanie się do dyskusji i aktywację mikrofonu, głośnik, który pozostaje włączony, nawet gdy aktywowany jest również mikrofon, wyjście słuchawkowe oraz ekran dotykowy, poprzez który uczestnicy spotkania mogą podglądać listę gości, ale także głosować, śledzić wyniki głosowania czy przesyłać wiadomości tekstowe między stanowiskami. Na pokładzie każdego pulpitu znajduje się także gniazdo na kartę NFC ID, za pomocą której delegat może łatwo się zalogować, potwierdzić swoją obecność, a także przywołać indywidualne ustawienia związane z wyglądem, układem ekranu czy poszczególnymi funkcjami. Jeżeli chodzi o zastosowane w pulpitach mikrofony, to zarówno same wkładki mikrofonowe, jak i całe gęsie szyje, można wymieniać. Dzięki temu, w razie konieczności można zastosować np. model R189 typu mini-shotgun, który zapewni doskonały dźwięk z minimalną ilością tła akustycznego w szczególności w głośnych miejscach czy instalacjach, gdzie pulpit znajduje się w znacznej odległości od delegata. W zależności od potrzeb, każdy pulpit może być skonfigurowany jako: przewodniczący, delegat, słuchacz bądź pracować jako ogólny mikrofon ambientowy.

Konfiguracja systemu w Sali Senatu UW została przemyślana w taki sposób, że wszystkie pulpity są równoważne, z wyjątkiem tego, za którym zasiada rektor dysponujący uprawnieniami przewodniczącego. Ten jeden pulpit ma przypisany priorytet, dzięki któremu prowadzący może np. wyciszyć dyskusję, wyłączyć mikrofony pozostałych delegatów i w – razie konieczności – nagle zabrać głos. System MXCW pozwala również na zgłaszanie się delegatów poprzez przyciski znajdujące się na panelu i tworzenie kolejki wyświetlanej na panelu przewodniczącego. Jednak w przypadku opisywanej sali, uczestnicy posiedzeń senatu, które mają bardzo sformalizowany charakter, zgłaszają się w sposób tradycyjny, poprzez podniesienie ręki, zaś głosu udziela sam rektor. Jak przyznaje Andrzej Szeliga, kierownik sekcji ds. technik audiowizualnych: – Cały system jest bardzo prosty w  obsłudze i  oferuje bezproblemową, stabilną pracę. Przeprowadzone testy pozwoliły na wybór rozwiązania spełniającego wszystkie stawiane przed nim wymagania – dodaje Szeliga. Ekipa techniczna z kolei opowiada, że najważniejszy jest fakt, że system działa bezawaryjnie i dzięki pracy zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, zawsze oferuje stabilną transmisję. Pulpity MXCW640 są wyposażone w  baterie, które zgodnie z danymi katalogowymi oferują nieprzerwaną pracę nawet do 12 godzin. Oczywiście pojedyncza konferencja czy spotkanie w Sali Senatu trwa znacznie krócej, dzięki czemu jedno ładowanie wystarcza nawet na kilka sesji. Jednak nawet gdyby dane wydarzenie trwało kilka godzin, urządzenia są na to gotowe. Niewątpliwą zaletą jest również to, że akumulatory mogą być ładowane również w sposób ekspresowy, do połowy, w ciągu zaledwie półtorej godziny. Dzięki temu nawet w sytuacjach awaryjnych można bardzo szybko przygotować system do pracy. Zarówno akumulatory pracujące w pulpitach, jak i ładowarka, są wyposażone w diody LED informujące o stanie naładowania baterii.

Ostatecznie po całej serii testów, Uniwersytet Warszawski zdecydował się na wybór rozwiązania Shure Microflex Complete Wireless z trzydziestoma pulpitami MXCW640, które znacząco ułatwiają komunikację nawet kilkudziesięciu osób biorących udział w konferencjach i spotkaniach odbywających się w sali.

Dodatkowo ładowarka MXCWNCS, w której równocześnie można umieścić dziesięć akumulatorów, ma funkcje sieciowe, dzięki którym można do niej podłączyć komputer i również z poziomu jego ekranu (poprzez zwykłą przeglądarkę sieci WEB) monitorować stan naładowania akumulatorów. System spina w całość jednostka centralna MXCWAPT w postaci niewielkiego, bardzo estetycznie wykonanego Access Pointu zainstalowanego przy jednym z okien i ukrytego za firanką. Urządzenie automatycznie monitoruje dostępne pasma i w razie konieczności przełącza na to gwarantujące najlepszą transmisję. Jednostkę centralną można zastosować nawet w  największych i najbardziej rozbudowanych instalacjach, gdzie może być do niej podłączonych do 125 jednostek pracujących na jednym kanale WLAN. 

MXCWAPT jest wyposażone w  analogowe wyjścia audio oraz wyjście Dante, z pomocą którego można wysłać dziesięć kanałów. W Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego sygnał z jednostki centralnej wychodzi w postaci analogowej i trafia zarówno do systemu nagłośnieniowego znajdującego się w Sali, jak i do systemu nagrywania wykorzystywanego do rejestracji posiedzeń. Nie bez znaczenia w takim miejscu o szczególnie strategicznym znaczeniu jest również fakt, że transmisja między pulpitami i jednostką centralną jest szyfrowana za pomocą klucza AES-128, zapewniającego prywatność spotkania i  praktycznie uniemożliwiającego podsłuchanie konferencji. Wybrany system spełnia również stawiane przed nim wymagania dotyczące jakości wykonania i wysokiej odporności na usterki. Dostarczone pulpity są wyposażone w solidne gniazdo do instalacji mikrofonu eliminujące możliwość jego przypadkowego wypięcia. Mikrofony MXC420 są przykręcane do pulpitu MXCW640 śrubką gwarantującą stabilne i trwałe połączenie. System został dostarczony i  zainstalowany do Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego przez firmę VC System.

System gotowy do transportu

Ciekawostką jest fakt, że dla potrzeb systemu i zgodnie ze specjalnymi wymaganiami zamawiającego, została przygotowana skrzynia transportowa mogąca pomieścić wszystkie pulpity MXCW640 wraz z ładowarkami. Jej unikatowość polega na tym, że pulpity są umieszczane w skrzyni, przechowywane i transportowane bez konieczności odpinania mikrofonów na gęsich szyjach. Było to jedno z wymagań zamawiającego, dzięki czemu proces pakowania i wypakowywania systemu jest łatwiejszy i zajmuje znacznie mniej czasu.

Mikrofony pracujące w pulpitach MXCW640 są wyposażone w pierścienie świetlne informujące, czy mikrofon jest włączony.

Podsumowanie 

Uczelnie, w szczególności te wydatkujące publiczne środki, z dużą ostrożnością – żeby nie powiedzieć sceptycyzmem – podchodzą do inwestycji w nowinki technologiczne. Przed zakupem czy modernizacją danego systemu każda złotówka jest oglądana kilka razy i konkretny sprzęt jest wybierany tylko po serii wnikliwych testów. Tym bardziej słowa uznania należą się inżynierom i  know-how stojącym za systemem bezprzewodowym Shure Microflex Complete Wireless, który jako jedyny był w stanie odpowiedzieć na całą serię bardzo precyzyjnych wymagań zamawiającego i mógł zostać zainstalowany w opisywanym obiekcie. Dzięki niemu, w  jednym z  najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce, w Sali Senatu UW, nikomu nie umknie żadne słowo i nikt nie pozostanie nieusłyszany, a wszystko bez poplątanych kabli pod stopami…

TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ KORNAFEL, AVINTEGRACJE

Może Cię zainteresować:

We Will Rock You w Teatrze Muzycznym Roma

We Will Rock You w Teatrze Muzycznym Roma

„We Will Rock You" w końcu dotarło do Polski! Musical oparty na słynnych utworach kultowego zespołu Queen i legendarnej postaci Freddiego Mercury'ego miał swoją prapremierę 15 kwietnia 2023 roku. W warszawskim Teatrze Muzycznym Roma, reżyser Wojciech Kępczyński...

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to wyjątkowe miejsce, które przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoją nowoczesną architekturę i wyposażenie, ale również ze względu na bogatą historię obiektu. Położone na skraju śródmieścia Lublina, w...

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Gdański Teatr Wybrzeże jest jednym z najważniejszych i najbardziej uznanych ośrodków kulturalnych w Polsce, słynącym z dynamicznego podejścia do tworzenia spektakli. Według oficjalnej strony, Teatr prezentuje rocznie około pięciuset spektakli, w tym około 10 premier,...