Visionary Solutions w urzędzie ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego

maj 6, 2021

Urząd do spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego w Houston w stanie Teksas jest obiektem, którego wyposażenie musi być niezawodne – nie ma tu miejsca na pomyłki, zakłócenia połączeń czy brak komunikacji.

Ostatnio zaktualizowano w nim system Audio-Video. Zdecydowano się na Visionary Solutions Packet AV DUET. Stworzono kompleksową macierz wielu źródeł obrazu opartą na przejrzystym systemie dystrybucji i kontroli.

Północna i południowa ściana obiektu zostały wyposażone w ogromne ekrany video składające się z 2×8 55calowych wyświetlaczy LG serii VH. Każda ściana wideo jest otoczona również mniejszymi ekranami, składającymi się z dwóch 55calowych wyświetlaczy. Dodatkowe ekrany znajdują się na poszczególnych stanowiskach pracy, sali konferencyjnej i w kilku prywatnych gabinetach. System składa się łącznie z 62 enkoderów DUET i 68 dekoderów DUET, co zapewnia maksymalną elastyczność w sterowaniu wyborem źródeł obrazu i jego transmisji. TVOne CorioMaster obsługuje skalowanie, dublowanie i wyświetlanie obrazu, z wieloma przełącznikami sieciowymi Cisco kierującymi komunikacją z procesora sterującego Crestron.

 

Wszystko można przekierować w dowolne miejsce w dowolnym czasie. Zamiast centralnego panelu dotykowego, zdecydowano się na system kontroli i sterowania za pomocą wielu iPadów w salach konferencyjnych i innych miejscach pracy. W pokoju dedykowanym kontroli technicznej zainstalowano oprogramowanie Creston XPanel, aby na stałe i w jednym miejscu mieć dostęp do kontroli nad całością systemu AV.

Sfera audio instalacji została zaktualizowana o wiele procesorów BiAmp DSP, dzięki czemu klient może swobodnie przełączać się pomiędzy źródłami dźwięku, głównie z systemu telefonicznego. Procesory DSP umożliwiają również prowadzenie wideokonferencji z jak najlepszą jakością audio.