POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO

1. Szanujemy Twoje  prawa i respektujemy należycie ochronę danych osobowych. Dlatego zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest:
Polsound sp. z o.o.
ul. Brukowa 29
05-092 Łomianki;
NIP 526-030-71-75
GIOS: E0010283WBW
REGON: 010538252; XIV Wydz. Gosp.
KRS: 0000121965

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zadań na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
  • pozostałe podstawy prawne – przetwarzanie, gdy przepisy prawa upoważniają lub zobowiązują administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Dane osobowe, które przetwarzamy:

– imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia jesteś proszony o podanie swojego imienia i nazwiska w celu wysłania zamówienia/ wystawienie dokumentu sprzedaży oraz możliwości kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

– adres – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego przez Ciebie produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

– nr telefonu – zdarza się, że kontaktujemy się z Tobą w sprawie zamówienia, jego terminu czy czasu realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

– adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy informacje dotyczące zamówień, płatności oraz używamy tego adresu w celu kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

Jeżeli jesteś abonentem naszego Newslettera, będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu (przetwarzanie na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości kontakt z naszą firmą / do przyszłych zakupów. Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, zostań abonentem Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiednio wysyłanie newslettera, a w przypadku zamówienia niemożliwe będzie zawarcie umowy.

5. Każda osoba, która jest zarejestrowana w naszej bazie, ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

6. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające takie jak: współpracujące z firmą Polsound sp z o.o. firmy kurierskie i Poczta Polska w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz firmy hostingowe w zakresie obsługi wysyłki newslettera oraz korespondencji e-mail.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), masz prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do Inspektora Ochrony Danych na adres: iodo@polsound.pl