Akademia Teatralna w Warszawie

mar 13, 2021 | Realizacje

Akademia Teatralna wraz z należącym do niej Teatrem Collegium Nobilium mieści się w ścisłym Centrum Warszawy. W jej pobliżu znajdują się m.in. budynki rządowe, sąd, placówka dyplomatyczna, miejsca kultu oraz inne uczelnie i placówki dydaktyczne. 

Podstawowe założenia projektu obejmowały jednoczesną obsługę znacznej liczby kanałów transmisji bezprzewodowej na niewielkiej przestrzeni Uczelni, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości przesyłanego sygnału. Rozwiązanie miało być elastyczne i możliwe do dostosowania do zmiennych zapotrzebowań podczas prób i zajęć. Zadaniem postawionym przez Użytkownika było przygotowanie systemu transmisji bezprzewodowej, umożliwiającego jednoczesne prowadzenie przy jego użyciu spektaklu w Teatrze oraz prób i zajęć w sąsiadujących salach budynku Akademi oraz dostawa systemu wyjazdowego. System miał być podłączony do sieci Dante. 

Zaproponowano system złożony z urządzeń cyfrowych ULX-D oraz Axient Digital. Umożliwiło to zastosowanie trybu High Density, a przez to zwiększenie liczby możliwych do jednoczesnego użycia kanałów transmisji. Systemem zarządza Spectrum Manager. Rozbudowano też sieć Dante, zastępując część istniejących wcześniej w obiekcie połączeń analogowych użyciem przetworników MXW-ANI8. Działa bezawaryjnie. 

System cyfrowej transmisji bezprzewodowej Shure w Akademii Teatralnej i Teatrze Collegium Nobilium stanowi duży krok naprzód w stosunku do poprzedniego rozwiązania, zarówno od strony konfiguracyjnej jak i użytkowej. Urządzenia Shure cechuje wysoka jakość dźwięku oraz niezawodność w codziennej pracy. 

Jakub Zaczkowski – Realizator Dźwięku