OPTIMOD-TV 8685

Automatyczne kontrolowanie głośności bez artefaktów wymaga znacznie więcej niż tylko „przetwarzania zgodnie z miernikiem BS.1770.”

Flagowy kontroler głośności surround/stereo sygnału telewizyjnego OPTIMOD TV 8685 został stworzony z wykorzystaniem ponad 30-letniego doświadczenia firmy Orban w przetwarzaniu dźwięku telewizyjnego, w celu zapewnienia przejrzystej i niezauważalnej automatycznej kontroli głośności, a także uzyskania najlepszej zrozumiałości głosu równocześnie dla jednego programu surround (do 7.1) i czterech programów stereo. Przetwarzanie stereo może działać w trybie dual-mono, więc można przetwarzać cztery podkanały w stereo lub osiem podkanałów w mono. OPTIMOD TV 8685 to procesor surround/2.0 drugiej generacji, który w zakresie wejść/wyjść zapewnia standard AES3id oraz SD, HD-SDI (3G), a także ogromne możliwości routingu sygnału audio. Dwa redundantne zasilacze sieciowe są gwarancją maksymalnego czasu pracy, podczas gdy przekaźnik zapewnia galwaniczne bezpośrednie przekazanie sygnału z wejścia SDI na wyjście SDI w przypadku wystąpienia awarii sprzętu. OPTIMOD TV 8685 obsługuje dialnormy. Kontrola głośności jest doskonała, gdy pomiar jest dokonywany zgodnie ze standardem ITU BS.1770 (określonym w ATSC A/85:2013) lub z użyciem wbudowanych w OPTIMOD TV 8685 mierników głośności CBS. Przy prawidłowej instalacji i konfiguracji OPTIMOD TV 8685 automatycznie dostosuje stację do wymagań CALM Act lub EBU R128. W trybie stereo cztery procesory stereo mogą być ustawione do obsługi preemfazy, co umożliwia natychmiastowe użycie OPTIMOD TV 8685 z nadajnikami analogowymi po jego zakupie, z zagwarantowaniem tego, że umożliwi on przetwarzanie transmisji cyfrowych bez żadnych kompromisów, gdy w przyszłości pojawi się taka potrzeba. Innym wykorzystaniem procesorów stereo jest przetwarzanie do czterech różnych języków w strumieniach programów DTV.

SKU: OPTIMOD-TV 8685 Kategorie: , Tag:

Masz pytania?

e-mail: bartek@polsound.pl
telefon: 22 2041 129

PRZEGLĄD:

Całkowita kontroli głośności oraz modulacji szczytowej

OPTIMOD TV 8685 posiada kontrolery głośności CBS trzeciej generacji do zastosowań DTV. Oddzielne kontrolery głośności są dostępne w łańcuchach przetwarzania wielokanałowego oraz 2.0 i współpracują one ze strukturami dwupasmowymi i pięciopasmowymi. Udoskonalenia trzeciej generacji obniżają niezadowolenie widzów z różnic głośności audycji bardziej niż przy zwykłej kontroli głośności, czyniąc to bez słyszalnego pompowania wzmocnienia. Czas ataku jest wystarczająco krótki, aby zapobiec słyszalnym przerzutom głośności, dzięki czemu sterowanie jest płynne i dyskretne. Kontrola głośności jest doskonała, gdy pomiar jest dokonywany z użyciem wbudowanych w OPTIMOD TV 8685 mierników głośności ITU BS.1770 oraz mierników głośności CBS drugiej generacji (Jones & Torick). Dzięki takiemu rozwiązaniu stacje mogą automatycznie spełniać wymagania CALM. OPTIMOD TV 8685 stosuje kontrolę typu „true peak” poprzez nadpróbkowanie łańcucha bocznego limitera wartości szczytowych z częstotliwością 192 kHz. Dzięki temu OPTIMOD TV 8685 zapobiega obcinaniu sygnału analogowego ścieżki urządzenia odtwarzającego, przewidując i kontrolując poziom szczytowy sygnału analogowego za filtrem rekonstruującym urządzenia odtwarzające z dokładnością lepszą niż 0,5 dB. W przypadku typowego materiału programu dokładność wynosi 0,2 dB! Bez kontroli sygnału typu „true peak” może występować obcinanie sygnału analogowego, nawet w przypadkach, gdy wszystkie wartości szczytowe próbek cyfrowych są poniżej 0 dBFS. Zjawisko to jest również określane jako „0 dBFS+”. Dzięki kontroli „true peak” konwersja częstotliwości próbkowania, o ile nie usuwa energii w paśmie wysokich częstotliwości w materiale programu lub też nie wprowadza zniekształceń opóźnienia grupowego, nie może powodować wzrostu pików próbek o więcej niż 0,5 dB. Na przykład w przypadku konwersji częstotliwości próbkowania z 48 kHz do 44,1 kHz jest wysoce nieprawdopodobne, że spowoduje to wystąpienie obcinania pików próbek w danych audio 44,1 kHz.

Od początku lat 80. minionego wieku firma Orban sprzedała tysiące procesorów Optimod-TV, które zostały użyte do przetwarzania sygnałów milionów godzin emitowanych audycji. Żaden inny producent nie może poszczycić się takim osiągnięciem. Przez dekady stale zmienialiśmy i udoskonalaliśmy nasze algorytmy kontroli głośności w celu zapewnienia możliwie najbardziej niezauważalnej regulacji głośności, która nie będzie irytować słuchaczy. Zamiast używać BS.1770 jako uproszczonego modelu wewnętrznego, który określa sposób kontrolowania głośności, my używamy znacznie bardziej zaawansowanego wielopasmowego modelu psychoakustycznego. Model ten opiera się na latach badań prowadzonych przez CBS Laboratories i CBS Technology Center i był również udoskonalany przez nas w ciągu ostatnich 30 lat. Ten model pozwala OPTIMOD TV 8685 kontrolować głośność zarówno krótkoterminową, jak i długoterminową. Jedynym celem wbudowanego w OPTIMOD TV 8685 miernika BS.1770 jest sprawdzanie, czy nasz model skutecznie kontroluje głośność długoterminową zgodnie ze standardem BS.1770. Tysiące godzin subiektywnych testów odsłuchowych potwierdziły, że nasz model kontroluje głośność bez irytowania odbiorców. OPTIMOD TV 8685 mierzy przetwarzanie, a nie przetwarza względem wskazań miernika. Z naszego doświadczenia wynika, że kontroler głośności CBS i miernik głośności skupiają się na „elemencie kotwiczącym” programu (zwykle mowa) znacznie dokładniej niż miernik BS.1770, który również ma tendencję do nadmiernego zwiększania głośności materiału o niskim współczynniku wartości szczytowych do RMS (np. audycje promocyjne i reklamy z dużą „kompresją artystyczną”) o 3 dB lub więcej. Technologia CBS jest szczególnie skuteczna na ogniskowaniu się na elemencie kotwiącym nawet w obecności efektów i podkreśleń. Niemniej jednak, aby wyjść naprzeciw organizacjom, które dyskwalifikują automatyczny kontroler głośności, jeśli powoduje on, że odczyt miernika BS.1770 jest powyżej określonego progu, OPTIMOD TV 8685 oferuje „limiter bezpieczeństwa BS.1770”, z opcją jego wyłączenia, który znajduje się za kontrolerem głośności CBS na ścieżce sygnału. Ten limiter można ustawić w celu skutecznego ograniczenia wskazań zintegrowanego miernika BS.1770-2 z czasem integracji wynoszącym 10 sekund lub więcej względem ustalonego progu. Ponieważ ograniczenie wzmocnienia w limiterze bezpieczeństwa BS.1770 jest zwykle wywoływane przez subiektywne niedokładności w samym algorytmie BS.1770-2 (szczególnie jego nadmierne wskazania w materiale „skompresowanym artystycznie”), w firmie Orban preferujemy przetwarzanie dźwięku z wyłączonym tym limiterem i takie przetwarzanie sygnału, że cała kontrola głośności jest wykonywana przez algorytm CBS.

Orban Upmixer Optimix®

Wbudowany opracowany przez firmę Orban Optimix stereo do 5.0

Upmixer surround pozwala na automatyczny transparentny upmix sygnału stereo na sygnał surround (przestrzenny), przeprowadzając równocześnie korekcję fazową, która powoduje to, że kanał środkowy jest zawsze wyraźny i zrozumiały. Upmixer Optimix stereo 5.0 surround jest kompatybilny z trybem 5.1. W przeciwieństwie do technologii wywodzącej się z konsumenckich dekoderów matrycowych, nie ma kierunkowego pompowania źródeł dźwięku zależnego od materiału programu. Unikową cechą tej technologii jest niezwykle skuteczna korekcja fazy/skosu kanału centralnego, która nigdy nie powoduje negatywnych skutków ubocznych. Jest ona nieoceniona w przypadku starszych materiałów, które pierwotnie zostały zarejestrowane na taśmie analogowej. Wyjście Optimix płynnie łączy sygnał do trybu stereo, a korekcja skosu często sprawia, że tak połączony dźwięk jest lepszy niż oryginalny stereo!

Istnieją duże, ważne subiektywne różnice między Optimod a konkurencyjnymi procesorami. Optimod ma unikatową architekturę przetwarzającą kanał środkowy w celu zniwelowania problemów związanych ze zrównoważeniem widma i głośności, które pogarszają zrozumiałość dialogu w niewłaściwie przygotowanych miksach. Słyszeliśmy opinie nadawców, którzy po zainstalowaniu konkurencyjnego procesora zanotowali większą liczbę skarg od widzów, które były spowodowane niezrozumiałymi dialogami. OPTIMOD TV 8685 zapewnia dokładnie odwrotny efekt – oprócz niezwykle płynnej kontroli głośności, poprawia on też zrozumiałość dialogów i zachowuje pełny, naturalny dźwięk bez przesadnego „syczenia”, wydrążonej średnicy, natrętnego pompowania dźwięku otoczenia czy kierunkowych przesunięć sceny dźwiękowej. Dzięki upmixerowi Optimix, który w czysty sposób wyodrębnia dialogi ze źródeł stereo, OPTIMOD TV 8685 może nawet poprawić dialog z tych źródeł! Te właściwości sprawiają, że subiektywna jakość dźwięku OPTIMOD TV 8685 wygrywa każde poważne porównanie z konkurencją. W przypadku przetwarzania dźwięku przestrzennego OPTIMOD TV 8685 zapewnia równoczesny downmix stereo, który cechuje się zastosowaniem kontroli poziomu głośności, kontroli wartości szczytowych, a także obsługą preemfazy, dzięki czemu może zasilać analogowe nadajniki telewizyjne w krajach, w których jednocześnie nadawane są sygnały cyfrowe i analogowe.

Duże możliwości adaptacji dzięki dostępności wielu struktur przetwarzania dźwięku

OPTIMOD TV 8685 ma dwie struktury przetwarzania: pięciopasmową zapewniającą spójny widmowo dźwięk oraz dwupasmową, która pozwala uzyskać dźwięk bardziej przejrzysty, z zachowaniem równowagi częstotliwości oryginalnego materiału programu. Specjalny preset dwupasmowy tworzy bezkompromisową funkcję „Protect”, która funkcjonalnie jest podobna do struktur „Protect” we wcześniejszych procesorach cyfrowych Orban.

Struktury pięciopasmowe i dwupasmowe można przełączać dzięki płynnie działającej funkcji crossfade bez efektu wyciszenia sygnału. Przetwarzanie dźwięku można płynnie włączać i wyłączać podczas nadawania, dzięki czemu programy, które mogą być lepiej odbierane, gdy są nadawane ze swoim pełnym zakresem dynamicznym, są przesyłane przez OPTIMOD TV 8685 bez kompresji dynamiki.

Struktury przetwarzania OPTIMOD TV 8685 są w całości liniowe fazowo w celu zapewnienia maksymalnej przezroczystości dźwięku. Korektory barwy oraz zwrotnice OPTIMOD 8685 korzystają z 48-bitowej arytmetyki, aby zapewnić wydajność właściwą dla urządzeń masteringowych w zakresie szumów oraz zniekształceń.

Dostępne są dwa różne rodzaje presetów w OPTIMOD TV 8685: presety przetwarzania, które zapewniają ustawienia kontrolerów przetwarzania dźwięku 8685 (takie jak progi graniczne kompresji) oraz presety ustawień (setup), które zawierają ustawienia konfiguracji technicznej (takie jak ustawienia poziomu referencyjnego sygnału wejściowego oraz routingu kanałów). Można modyfikować presety oraz ustawienia i zapisywać je jako „presety użytkownika” oraz „ustawienia użytkownika”. Ponad 20 ustawień fabrycznych można przypisać do 4 dostępnych grup: telewizja cyfrowa, telewizja analogowa, radio cyfrowe oraz „Pass through”.

Elastyczna konfiguracja

OPTIMOD TV 8685 posiada wejścia/wyjścia 3G HD-SDI oraz AES3id, a także możliwość kompleksowej obsługi metadanych. Sekcja wejść/wyjść HD-SDI zapewnia wsparcie dla SD-SDI (zgodnie z SMPTE 259M); 1,5 Gbit/s HD-SDI (zgodnie z SMPTE 292M; do 720p i 1080i) oraz 3,0 Gbit/s jednoprzewodowy HD-SDI (zgodnie z SMPTE 424M; 1080p). Sekcją I/O SDI można wprowadzić do 16 kanałów audio, przesłać je do procesora DSP 8685 w celu przetworzenia dźwięku, a następnie wyprowadzić je z sygnałem obrazu, który został opóźniony w celu zapewnienia synchronizacji dźwięku z obrazem. Zastosowany przekaźnik zapewnia galwaniczne ominięcie układów procesora i bezpieczne bezpośrednie przesłanie sygnału z wejścia SDI na wyjście SDO w przypadku wystąpienia awarii sprzętu.

OPTIMOD TV 8685 w pełni obsługuje Dialnorm i może w razie potrzeby ponownie redagować metadane. Płynne przełączenie między trybami przetwarzania a pass-through (gdzie dźwięk oraz metadane są przesyłane bezpośrednio bez żadnego ich przetwarzania) pozwala OPTIMOD TV 8685 przekazywać wcześniej zatwierdzony materiał bez jego modyfikowania. Korzystając z takiego rozwiązania możemy użyć tylko przejrzystej w działaniu kontroli głośności OPTIMOD TV 8685, gdy zachodzi taka potrzeba. Ułatwia to spełnienie wymagań dostawców programów sieciowych, którzy wstępnie przetwarzają kanały audio w swoich materiałach, aby spełnić zalecenia A/85 oraz R-128. OPTIMOD TV 8685 może odbierać i przesyłać metadane Dolby-E za pośrednictwem portu szeregowego RS485 (zgodnie z SMPTE RDD 6-2008) oraz SDI [zgodnie z SMPTE 2020-2-2008 + (Metoda-A), a także SMPTE 2020-3-2008 (Metoda-B)].

Wejścia oraz wyjścia OPTIMOD TV 8685 są konfigurowane w bardzo dużym zakresie za pośrednictwem zdalnie kontrolowanych wewnętrznych przełączników routingu. Co więcej, wyjścia łańcuchów wielokanałowych oraz przetwarzania 2.0 mogą być niezależnie skonfigurowane do przekazywania sygnału z wyjścia AGC lub wyjścia wielopasmowego kompresora/limitera, które są w pełni konfigurowalne do użycia lub ominięcia limitowania typu „true peak” ze śledzeniem wstępnym.

Korzystając z wewnętrznego przełącznika routingu wyjść, dany sygnał wyjściowy można przesłać do więcej niż jednego wyjścia sprzętowego. Pozwala to na użycie OPTIMOD TV 8685 jako splittera AES.

Stereofoniczne analogowe wyjście monitorowania jest dostępne w postaci złącza XLR na ścianie tylnej urządzenia. Może być ono skonfigurowane do przekazywania dowolnego sygnału wyjściowego OPTIMOD TV 8685, włączając w to połączony razem dźwięk wielokanałowy. Wyjścia analogowe są beztransformatorowe i cechują się precyzyjną odpowiedzią impulsową. Mogą być one użyte do zasilania nadajnika, chociaż ich głównym przeznaczeniem jest zapewnienie funkcji monitorowania. Gniazdo stereofonicznych słuchawek jest dostępne na ścianie przedniej. Może zostać ono skonfigurowane do przesyłania dowolnego sygnału wyjściowego i jest niezależne od stereofonicznego analogowego wyjścia monitorowania.

Wejście audio sync jest konfigurowane do odbierania sygnału AES11id lub sygnału synchronizacji zegara słów. Możemy zsynchronizować częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego wszystkich wyjść AES3id względem sygnału z tego wejścia. Można również zsynchronizować wyjścia względem wejścia cyfrowego AES3 numer 1 lub zegara wewnętrznego OPTIMOD TV 8685. Źródło synchronizacji dla każdego wyjścia AES3 można wybrać niezależnie. Złącze BNC może odbierać sygnał synchronizacji obrazu zgodnie z SMPTE 274M oraz SMPTE 296M, który może być też wykorzystany jako sygnał referencyjny dla częstotliwości próbkowania wyjścia audio oraz do właściwego wyrównania ramek Dolby-E w obrazie, zgodnie z wymaganiami Dolby. Jako sygnał referencyjny do synchronizacji może być też użyty sygnał odbierany wejściem SDI. OPTIMOD TV 8685 posiada wbudowany uniwersalny w zastosowaniu zegar czasu rzeczywistego, który pozwala na wykonywanie różnych funkcji automatyzacji i zdarzeń (włączając w to wczytywanie presetów) we wcześniej zdefiniowanych punktach w czasie. W celu zapewnienia maksymalnej dokładności zegar czasu rzeczywistego można zsynchronizować z internetowym serwerem czasu.

Dostępny jest też alarm ciszy oraz wyjścia tally błędu dźwięku cyfrowego.

Tryb testowy Bypass można wywoływać lokalnie, za pomocą zdalnego sterowania

(z portu GPI OPTIMOD TV 8685 lub aplikacji OPTIMOD TV 8685 PC Remote) lub za pomocą funkcji automatyzacji, aby umożliwić przeprowadzenie testu i wyrównania działania systemu nadawczego lub też testu „sposobu jego działania”. OPTIMOD TV 8685 posiada wbudowany generator dźwięku line-up, który umożliwia szybkie i dokładne ustawienie poziomu w dowolnym systemie. Dwa redundantne zasilacze sieciowe z niezależnymi wejściami zasilania AC zapewniają maksymalny czas pracy urządzenia.

Możliwości sterowania

OPTIMOD TV 8685 jest zbudowany na bazie flagowej platformy sprzętowej firmy Orban. Posiada on graficzny interfejs użytkownika prezentowany na aktywnym kolorowym matrycowym LCD o wielkości 1/4 VGA (QVGA). Pozwala on na łatwe ustawienie parametrów pracy i dokonywanie regulacji z poziomu ściany przedniej OPTIMOD TV 8685. W celu zminimalizowania opóźnienia i zapewnienia najwyższej niezawodności pracy OPTIMOD TV 8685 wykorzystuje podwójną architekturę sprzętową.

24-bitowe układy DSP firmy Freescale są wykorzystywane do całego przetwarzania dźwięku, podczas gdy oddzielny mikrokontroler obsługuje funkcje GUI oraz sterowania. API zapewnia zdalną administrację z wykorzystaniem protokołu TCP/IP za pośrednictwem portu szeregowego RS232 lub Ethernet. OPTIMOD TV 8685 zawiera serwer terminala TCP/IP w celu umożliwienia zewnętrznego sterowania OPTIMOD TV 8685 za pomocą klienta Telnet/SSH lub niestandardowej aplikacji innej firmy. Wszystkie komendy mają postać prostych ciągów tekstowych. Można wczytywać presety, obsługiwać przełączniki routingu wejść i wyjść oraz wykonywać wiele innych operacji. Mamy też możliwość wprowadzenia hasła bezpieczeństwa. Uruchamiając na komputerze PC oprogramowanie aktualizacyjne, które bezpłatnie udostępnia w Internecie firma Orban, możemy unowocześnić nasz OPTIMOD TV 8685. Plik aktualizacyjny można wgrać zdalnie do OPTIMOD TV 8685 przy wykorzystaniu portu Ethernet lub portu szeregowego (połączonego z zewnętrznym modemem) lub lokalnie (przez podłączenie portu szeregowego OPTIMOD TV 8685 do komputera Windows® za pośrednictwem dostarczonego przewodu modemu zerowego).