Symetrix 4-kanałowa karta wejsciowa AEC

radius_aec_front_1048706626
Producent: SymetrixSymetrix

4-kanałowa karta wejściowa AEC

Właściwości

  • Dedykowane przetwarzanie szerokopasmowe.
  • Nie korzysta z zasobów DSP.
  • Bezlatencyjne wyjścia bezpośrednie i niezależne wejścia referencyjne dla każdego kanału AEC.
  • Przetwarzanie AEC dostępne dla wejść bezpośrednich karty lub wewnętrznie krosowanych źródeł.
  • Latencja AEC 11 ms, do 250 ms wybrzmienia oraz współczynnik konwergencji powyżej 100 dB/s.
  • Możliwość wymiany w miejscu instalacji, przez certyfikowanego technika.